Maksuton ehkäisy nuorille

Jyväskylässä on aika tehdä vastuullinen ratkaisu. Kaikille alle 25-vuotiaille jyväskyläläisille on tarjottava mahdollisuus maksuttomaan ehkäisyyn. Asian puolesta on käynnistetty valtakunnallinen kampanja. Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä ja vähentävän sukupuolitautien leviämistä sekä ei-toivottuja raskauksia. 20–24 vuotiaiden ikäryhmässä tehdään eniten abortteja. Niiden määrä on saatava laskuun.

Hormonaalisen ehkäisyn lisäksi on tarjottava myös kondomeita, koska ne ehkäisevät sukupuolitautien leviämistä. Ehkäisyn rinnalla nuorille on tarjottava myös laadukasta neuvontaa ja tietoa seksuaaliterveydestä.

Raumalla maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 20-vuotiaille johti raskaudenkeskeytysten ja seksitautitartuntojen vähenemiseen sekä kustannussäästöihin.

Peitto heiluu joka tapauksessa – tehdään vastuullinen teko ja tarjotaan jyväskyläläisille turvallinen nuoruus!

Toimiva liikenne

Kaupunki vaatii toimiakseen liikennettä. Ihmisten on päästävä töihin, harrastuksiin ja asioimaan. Joku kulkee polkupyörällä, toinen omalla autolla, kolmas kävellen. Hyvä liikennesuunnittelu tekee tästä mukavaa kaikille. Toimiva ja turvallinen liikennekulttuuri tekee kaupungista viihtyisän ja vetovoimaisen.

Jyväskylä on Suomen johtava pyöräilykaupunki. Suuri opiskelijoiden määrä tekee kaupungista talvipyöräilyn Mekan. Pyöräteitä on tämän mukaisesti, mutta reittien turvallisuudessa ja talvikunnossapidossa on toivomisen varaa. Pyörät liikkuvat liian monessa paikassa jalankulkijoiden ja autoliikenteen seassa. Kaikkien kannalta on parempi, jos pyöräily on omilla väylillään.

Maakuntakeskuksena Jyväskylään tullaan kauempaakin ja on tärkeää, että kaupungin keskustaan pääsee sujuvasti omalla autolla. Kohtuuhintaista paikoitusta on oltava saatavilla kauempaa tuleville. Oikein suunnittelemalla Suomen ensimmäistä kävelykeskustaa voidaan edelleen kehittää ja laajentaa hyvänä alueena viihtyä, virkistäytyä ja käydä ostoksilla.

Jyväskylään voidaan rakentaa suunnitelman mukaan uusia, huippunopeita pyöräbaanoja Kortepohjasta Kuokkalaan ja Mattilanniemestä Seppälänkankaalle edullisin kustannuksin. Näin parannetaan liikenneturvallisuutta ja joutuisaa matkantekoa.

Pähkinänkuoressa:

– Keskusta viihtyisäksi kävelykatuja lisäämällä, yläkaupungillekin paikoitustilaa.

– Pyöräbaanat rakentamalla sujuvammat yhteydet: pyöräliikenne pois ajoradoilta ja jalkakäytäviltä.

– Joukkoliikenteen lippujen hintoja alentamalla lisää matkustajia, eläkeläisille ja opiskelijoille kaksi päivittäistä matkaa maksutta.

Työ ja yrittäminen

Kaikki työpaikat syntyvät osaamisen, tekevien käsiä, fiksun idean ja tarvittavan pääoman ollessa samaan aikaan samassa paikassa. Jyväskylässä on osaamista ja paljon nuoria, aikaansaavia ihmisiä. Mitä voisimme tehdä, että yhä useammin tämä muuttuisi fiksuiksi ideoiksi ja sitä kautta uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi?

Jyväskylän kaupungilla on jo nyt yrityshautomotoimintaa, Ammattikorkeakoulussa on vahvaa yrittäjyysosaamista ja kaupunki pyrkii luomaan yleisesti hyvää toimintaympäristöä yrityksille. Tähän työhön tulee panostaa nykyistä enemmän ja korkeakoulujen lisäksi hakea rohkeita kokeilijoita myös konepajoista ja mopin varresta.

Aloittaville yrittäjille tarvitaan kattava neuvontapalvelu, jonka kautta saa selville, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja miten asiat hoidetaan vähimmällä vaivalla ilman että tulee sanomista, oli kyse sitten taloushallinnosta, lainoista tai työntekijän palkkaamisesta. Kaupungin pitää tehdä kokeilevia hankintoja, joilla pyritään saamaan parempia ratkaisuita ja samalla haastetaan pieniä tekijöitä näyttämään kyntensä.

Jyväskylän työttömyys on kestämättömän korkealla tasolla. Tarvitaan suoria toimia työllisyyden parantamiseksi. Kaikille halukkaille työttömille on saatava mahdollisuus päästä mielekkään koulutuksen piiriin. Työttömille on tarjottava palkallista harjoittelua ja oppisopimuspaikkoja myös kaupungin ja sen omistamien yritysten toimesta. Työllisyyden hoidossa on tehtävä tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja paikallisten yritysten kanssa.

Pähkinänkuoressa:

– Kaupungin yrityshautomotoiminta ja yrittäjäneuvonta kuntoon yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

– Yrityksille hyvä toimintaympäristö: Joustava ja nopea kunnallinen päätöksenteko, kaavat ja luvat nopeassa järjestyksessä.

– Kaikille halukkaille työttömille taattava pääsy koulutukseen tai työharjoitteluun. Nuorten työllisyys etusijalla.

– Asuinalueiden palveluliiketiloista pidettävä huolta, keskustassa terassi- ja kojumyyntitoimintaa kehitettävä elävämmän kaupunkikuvan luomiseksi. Kauppatori siirrettävä paikallisliikennebussien viereen.

Sivistys lähtee juurista

Jyväskylä on Suomen Ateena. Kaupungin menestys on teollisuuden ohella perustunut sivistykseen ja koulutukseen. Tulevaisuuden menestystarinoissa osaaminen tulee olemaan yhä isommassa roolissa. Meidän on panostettava sivistykseen, jos haluamme että Jyväskylä kehittyy ja pärjää muiden kasvukeskusten rinnalla.

Varhaiskasvatus on havaittu merkittävimmäksi tekijäksi lasten oppimiskyvyn kehityksen ja sosiaalisen taustan erojen tasaamisen kannalta. Viime vaalikaudella poistettu subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Päivähoitomaksuja on alennettava ja pitkällä aikavälillä pedagogisesti suunniteltu osa päivähoidosta on saatava kokonaan maksuttomaksi. Kaikki jyväskyläläislapset on saatava tavoitteellisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Lukioiden ja ammattioppilaitoksen oppmisolosuhteita on kehitettävä, jotta kaikki jyväskyläläiset nuoret saavat toisen asteen tutkinnon kunnialla suoritettua. Kaupungin yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on tiivistettävä. Sanotaan kyllä sivistykselle, ei opettajien lomautuksille ja irtisanomisille!

Pähkinänkuoressa:

– Koulutus on Jyväskylän menestyksen peruskivi.

– Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava, kaikki Jyväskylän lapset varhaiskasvatuksen piiriin.

– Opetushenkilökunnan määrä ja resurssit turvattava, viihtyisä ja turvallinen oppimisen ympäristö lapsille ja nuorille.

– Lukiokoulutuskuntayhtymä on purettava. Päätösvalta takaisin Jyväskylään ja lukiokoulutus kuntoon!

– Oma päiväkoti ja alakoulu säilytettävä joka asuinalueella!

Asuinalueiden kehittäminen

Jyväskylässä asuminen on edullisempaa kuin useimmissa muissa kasvukeskuksissa. Jyväskylän asukkaat ovat kuitenkin myös pienituloisempia: opiskelijoita ja pienipalkkaisia töissäkäyviä on paljon. Kaupunkia pitää rakentaa siten, että asukasluvun kasvaessa vuokrataso ja omistusasuntojen hinnat pysyvät kurissa. Useamman Jyväskylästä valmistuvan opiskelijan toivoisi löytävän kaupungista paitsi työpaikan, myös edullisen ensiasunnon itselleen. Samoille asuinalueille on saatava sekä vuokra-asuntoja että omistusasumista, ghettoutuminen ja eliittialueiden muodostuminen on estettävä.

Asuinalueet on suunniteltava niin, että niiltä löytyvät asukkaille riittävät arkiset yksityiset palvelut. Kaikissa kaupunginosissa tulee olla oma lähikirjasto. Päiväkotien ja alakoulujen tulee olla lähellä lasten koteja. Terveyspalveluiden tulee olla helposti saavutettavissa kaikkialta Jyväskylästä.

Kaupunkiluonnosta ja virkistysalueista on pidettävä huolta: Jyväskylässä parasta on se, että luonto on lähellä. Sienestämään ja marjastamaan pääsee kävellen. Kaupungin lähialueilla on rikas lajisto, joka tarjoaa elämyksiä niin lintubongareille kuin satunnaisille retkeilijöillekin. Jyväskylä on Suomen liikunta- ja urheiluelämän keskus. Sen tulisi näkyä myös kaupunkilaisten arjessa ja mahdollisuuksissa harrastaa ulkolajeja viihtyisissä ympäristöissä läpi vuoden.

Pähkinänkuoressa:

– Kaavoitus ja luvitus kuntoon: vauhtia päätöksiin, palveluiden saatavuus ja alueella liikkuminen parempaan mietintään.

– Omistusasuminen ensiasunnon ostajienkin ulottuville: kerrostalokaksioita ja -kolmioita rakennettava lisää.

– Vuokra- ja omistusasuminen samoille asuinalueille, ei ghettoja tai eliittialueita.

– Viheralueet ja liikuntapaikat pidettävä hoidettuina ja kunnossa.