Sivistys lähtee juurista

Jyväskylä on Suomen Ateena. Kaupungin menestys on teollisuuden ohella perustunut sivistykseen ja koulutukseen. Tulevaisuuden menestystarinoissa osaaminen tulee olemaan yhä isommassa roolissa. Meidän on panostettava sivistykseen, jos haluamme että Jyväskylä kehittyy ja pärjää muiden kasvukeskusten rinnalla.

Varhaiskasvatus on havaittu merkittävimmäksi tekijäksi lasten oppimiskyvyn kehityksen ja sosiaalisen taustan erojen tasaamisen kannalta. Viime vaalikaudella poistettu subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Päivähoitomaksuja on alennettava ja pitkällä aikavälillä pedagogisesti suunniteltu osa päivähoidosta on saatava kokonaan maksuttomaksi. Kaikki jyväskyläläislapset on saatava tavoitteellisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Lukioiden ja ammattioppilaitoksen oppmisolosuhteita on kehitettävä, jotta kaikki jyväskyläläiset nuoret saavat toisen asteen tutkinnon kunnialla suoritettua. Kaupungin yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa on tiivistettävä. Sanotaan kyllä sivistykselle, ei opettajien lomautuksille ja irtisanomisille!

Pähkinänkuoressa:

– Koulutus on Jyväskylän menestyksen peruskivi.

– Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava, kaikki Jyväskylän lapset varhaiskasvatuksen piiriin.

– Opetushenkilökunnan määrä ja resurssit turvattava, viihtyisä ja turvallinen oppimisen ympäristö lapsille ja nuorille.

– Lukiokoulutuskuntayhtymä on purettava. Päätösvalta takaisin Jyväskylään ja lukiokoulutus kuntoon!

– Oma päiväkoti ja alakoulu säilytettävä joka asuinalueella!