Teemat

Sivistys lähtee juurista

– Koulutus on Jyväskylän menestyksen peruskivi.

– Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettava, kaikki Jyväskylän lapset varhaiskasvatuksen piiriin.

– Opetushenkilökunnan määrä ja resurssit turvattava, viihtyisä ja turvallinen oppimisen ympäristö lapsille ja nuorille.

– Lukiokoulutuskuntayhtymä on purettava. Päätösvalta takaisin Jyväskylään ja lukiokoulutus kuntoon!

– Oma päiväkoti ja alakoulu säilytettävä joka asuinalueella!

Työ ja yrittäminen

– Kaupungin yrityshautomotoiminta ja yrittäjäneuvonta kuntoon yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

– Yrityksille hyvä toimintaympäristö: Joustava ja nopea kunnallinen päätöksenteko, kaavat ja luvat nopeassa järjestyksessä.

– Kaikille halukkaille työttömille taattava pääsy koulutukseen tai työharjoitteluun. Nuorten työllisyys etusijalla.

– Asuinalueiden palveluliiketiloista pidettävä huolta, keskustassa terassi- ja kojumyyntitoimintaa kehitettävä elävämmän kaupunkikuvan luomiseksi. Kauppatori siirrettävä paikallisliikennebussien viereen.

Asuinalueiden kehittäminen

– Kaavoitus ja luvitus kuntoon: vauhtia päätöksiin, palveluiden saatavuus ja alueella liikkuminen parempaan mietintään.

– Omistusasuminen ensiasunnon ostajienkin ulottuville: kerrostalokaksioita ja -kolmioita rakennettava lisää.

– Vuokra- ja omistusasuminen samoille asuinalueille, ei ghettoja tai eliittialueita.

– Viheralueet ja liikuntapaikat pidettävä hoidettuina ja kunnossa.

Toimiva liikenne

– Keskusta viihtyisäksi kävelykatuja lisäämällä, yläkaupungillekin paikoitustilaa.

– Pyöräbaanat rakentamalla sujuvammat yhteydet: pyöräliikenne pois ajoradoilta ja jalkakäytäviltä.

– Joukkoliikenteen lippujen hintoja alentamalla lisää matkustajia, eläkeläisille ja opiskelijoille kaksi päivittäistä matkaa maksutta.