Inhimillisiä ratkaisuja ilmastokriisiin

Ilmastonmuutos on aikamme vaikein haaste, ja kriisi pahenee koko ajan. Toimettomuutta perustellaan usein sillä, että väitetään ilmastotoimien tuhoavan työpaikat tai tekevän normaalin elämän mahdottomaksi. Haluan haastaa tämän käsityksen. Jyväskylä voi olla hiilineutraali kaupunki ilman, että se aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia tai hankaluutta kaupunkilaisille. Tärkeintä on, että kaupunkilaisten tarvitsema lämpö ja sähkö tuotetaan puhtaasti. Kaupungin energia- ja …

Kaupunkikulttuuria ja elinvoimaa

Jyväskylä on yksi Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkeja. Tänne muuttaa joka vuosi uusia asukkaita opiskelemaan ja töihin. Pitovoimamme tarvitsee kuitenkin vahvistusta: liian moni suuntaa Jyväskylästä opintojen jälkeen Helsinkiin, muulle Uudellemaalle ja Tampereelle. Kotikaupunkimme vahvuuksia on sen elävä ja monipuolinen kaupunkikulttuuri. Samaan aikaan kuitenkin keskusta näivettyy ja hiljenee. Keskusta-aluetta tulee kehittää jatkossa yhä enemmän elämysten, kulttuurin, viihtymisen …

Koulutuksen ja sivistyksen puolesta

Koulutus on suomalaisen yhteiskunnan selkäranka ja menestyksemme pohjana. Vaikka ajat ovat vaikeat ja talous tiukalla, leikkaamalla koulutuksesta kaivamme kuoppaamme syvemmäksi. Sote-menojen jälkeen sivistystoimen alainen perusopetus ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin kaupungin isoin menoerä. Jos perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta pitää hakea säästöjä, on syytä pitää kiinni opettajien ja muun henkilöstön riittävästä määrästä, sekä opetus- ja varhaiskasvatusryhmien inhimillisestä koosta. …